Dokumentacja Steamworks
Nakładka Steam

Wprowadzenie

Nakładka Steam to część interfejsu użytkownika, która może zostać aktywowana na prawie każdej uruchomionej grze na Steam. Daje to użytkownikowi dostęp do listy znajomych, przeglądarki, czatu oraz pozwala na kupowanie DLC w grze.

Domyślny skrót, dający dostęp do nakładki Steam w grze to SHIFT+TAB, ale użytkownik może to zmienić w sekcji Steam->Settings.

Wymagania

Uruchomienie nakładki nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony gry, ponieważ nakładka jest automatycznie dodawana do każdej gry uruchamianej przez Steam. Podczas programowania lub uruchamiania gry w debugerze nakładka jest dodawana po wywołaniu SteamAPI_Init. Dlatego też należy wywołać SteamAPI_Init przed inicjalizacją urządzenia OpenGL/D3D — w przeciwnym razie połączenie nie powiedzie się.

Nakładka obsługuje gry używające DirectX 7 — 12, OpenGL, Metal i Vulkan. W grach, które używają własnych interfejsów rasteryzacji, nakładka nie będzie działać.
NOTE: The overlay is automatically disabled for 'Software' app types. If you need the overlay enabled, please Contact Support.

Aktywacja nakładki z twojej aplikacji

Istnieje zestaw funkcji w interfejsie API Steamworks, który umożliwia bezpośredni dostęp do uruchomienia nakładki w grze.

Komunikacja nakładki z grą

Następujące sygnały (odpowiedzi zwrotne) są wysyłane od Steam do twojej gry, w zależności od akcji podjętej przez użytkownika w nakładce:
  • GameOverlayActivated_t
    Kiedy nakładka zostaje aktywowana lub dezaktywowana. Ta funkcja może być używana do wstrzymywania lub wznawiania gier w trybie jednoosobowym.
  • GameServerChangeRequested_t
    Wysłane, gdy użytkownik zdecyduje się na dołączenie do gry znajomego; zawiera szczegółowe informacje na temat serwera, z którym gracz zostanie połączony.
  • GameServerChangeRequested_t
    Wysłane, gdy użytkownik wybierze dołączenie do gry znajomego; zawiera szczegółowe informacje na temat poczekalni, z którą gracz zostanie połączony.

Najczęściej zadawane pytania

UWAGA: Dodatkowe informacje możesz znaleźć tutaj: Nakładka Steam nie włącza się.

P: Dlaczego nakładka Steam zawiesza moją aplikację?

O: Nakładka Steam jest używana w tysiącach gier, więc została bardzo dokładnie przetestowana i rzadko jest powodem zawieszania się aplikacji. Jednak ze względu na sposób działania z grą, może ujawnić błędy lub wycieki pamięci w API, które mogły nie mieć wpływu na rozgrywkę.

Aby na przykład zdiagnozować crashe z DirectX, spróbuj ustalić, co spowodowało niepoprawny stan d3d, włączając wszystkie poziomy wyświetlania błędów w debugerze D3D (informacje, ostrzeżenia, błędy, powiadomienia). Może to sugerować jakie zasoby d3d mogły zostać stracone. Jeśli nic w ten sposób nie znajdziesz, może być to bardziej ogólny problem z pamięcią. Jeśli podczas zamykania nastąpi awaria, problem prawdopodobnie występuje w kolejności, w której gra jest zamknięta — czyszczenie nie jest wykonywane prawidłowo.

Jeśli po debugowaniu aplikacja nadal zawiesza się, prosimy o poinformowanie nas za pośrednictwem grupy rozwoju Steamworks.

P: Dlaczego nakładka Steam nie pojawia się w mojej aplikacji?

O: Na początek upewnij się, że spełniasz powyższe wymagania Wymagania. Jeśli spełniasz wymagania i nakładka nadal się nie pojawia, upewnij się, że włączasz aplikację poprzez klienta Steam, albo bezpośrednio z poczekalni/listy szybkiego startu, albo poprzez wywołanie SteamAPI_RestartAppIfNecessary.